نرم افزار خرید و فروش آویژه

این نرم افزار با هدف اتوماسیون عملیات ثبت سفارش و خرید از تولید کننده محصول خارجی و یا داخلی و در نهایت ثبت در انبار و فروش به مشتری تهیه و تولید شده است.

 
 

 امکانات

از امکانات ویژه نرم افزار خرید و فروش آویژه می توان به تهیه نسخه تک کاربره از سیستم فروش جهت فروش همزمان سیستم به صورت stand alone (بدون نیاز به سرور) اشاره کرد. این قابلیت برای شرکتهایی که فروش همزمان خارج از دفتر مرکزی دارند موثر است. براساس این سیستم اطلاعات دستگاه تک کاربره پس از قرارگیری در دفتر مرکزی به صورت خودکار با سرور مرکزی هماهنگ شده و اطلاعات به سرور مرکزی منتقل می گردد.

بخش خرید نرم افزار کلیه عملیات ثبت درخواست خرید کالا، ثبت سفارش، ثبت فاکتور فروشنده، مقایسه اطلاعات ارسالی و سفارش و در نهایت انتقال اطلاعات به سیستم خرید را شامل می شود. در بخش فروش سیستم عملیات تایید انبار، صدور فاکتور، صدور پیش فاکتور، برگشت از فروش، برگشت از خرید و بسیاری از گزارشات متنوع در حوزه فروش را دارد.

 

Delphi

MS SQL Server

Windows Application