نرم افزارهای سفارشی

نرم افزارهای سفارشی آویژه با هدف اتوماسیون عملیات داخلی سازمان‌های تولیدی و اداری تهیه و تولید می‌شوند.

 
 

معرفی

شرکت مهندسی آویژه با تسلط بر آنالیز این قبیل پروژها و ارائه راهکارهای مدرن همواره محصولات بسیار ارزشمندی را تولید کرده است. از ویژگیهای منحصر به فرد این سیستمها امکان اتصال به نرم افزارهای جاری دانست. این سیستمها با آخرین تکنولوژیهای نرم افزاری تهیه و تولید می‌شوند و از پشتیبانی نرم افزاری آویژه نیز بهرمندخواهند شد.

Asp.Net

MVC

WebApplication

WindowsApplication